Αντοχή σε ελαφρά οξέα και λάδι
Μεταλλική προστασία μπροστά

Κατηγορία: