Αντοχή σε ελαφρά οξέα και λάδι
Μεταλλική προστασία μπροστά
Αντοχή στη διάτρηση

Κατηγορία: