Αδιάβροχο
Αντοχή σε ελαφρά οξέα και λάδι

Κατηγορία: