Αντοχή στη διάτρηση
Μεταλλική προστασία μπροστά

Κατηγορία: