Περιμετρικό προφίλ για ψευδοροφές και επενδύσεις τοίχων ξηράς δόμησης με αντισκωριακή προστασία C5M.