Οι πυράντοχες γυψοσανίδες Knauf DF (GKF) χρησιμοποιούνται ως επιστρώσεις συστημάτων ξηράς δόμησης σε όλες τις εσωτερικές κατασκευές με απαιτήσεις πυροπροστασίας.

Κατηγορία: Ετικέτα: