Για τη στερέωση ορθοστατών CW-/UA-Profil στα ανοίγματα πόρτας