Συνδετήρας – κλιπ για επένδυση μεταλλικών υποστηλωμάτων και δοκών