Για τη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ των μεταλλικών προφίλ οροφής