Έτοιμο προς χρήση ασφαλτόμιγμα ψυχρής εφαρμογής για επισκευές οδοστρωμάτων.

Κατηγορία: Ετικέτα: