Κοπίδι ανοιγόμενο σε σκάλες, με πλάτος λάμας 7mm.

Κατηγορία: