Μυστρί ίσιο, κατασκευασμένο από σφυρηλατημένο χρωμοβαναδιούχο χάλυβα