Φυσικό επίχρισμα πιστοποιημένο, φιλικό προς το περιβάλλον, με φυσική υδραυλική άσβεστο NHL 3.5 σύμφωνα με το πρότυπο EN 459‑1, για εξυγιάνσεις με μεγάλη ικανότητα διαπνοής, ιδανικό για το GreenBuilding και την Ιστορική Αποκατάσταση.

Κατηγορία: