Εποξειδική ρητίνη με επιλεγμένους σκληρυντές, για ενίσχυση μαρμάρων, παραγωγή διακοσμητικών ρητινοκονιαμάτων υψηλής αντοχής, αδιαβροχοποίηση μετασχηματιστών, καλωδίων και ηλεκτρολογικού υλικού.

Κατηγορία: