Όρια Τάσης: 100V-500V
Όρια Θερμοκρασίας: -10C έως 50C

Κατηγορία: