Αφαιρεί το γράψιμο από τους τοίχους με ή χωρίς επεξεργασία: βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή σε τραχιές ή πορώδεις επιφάνειες (τσιμεντένια τοιχάκια, εμφανή τούβλα, φυσική πέτρα κ.ά.).

Κατηγορία: Ετικέτα: