Ματ πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης. Iδανικό για επαγγελματίες.