Ανόδια καθαρού ψευδαργύρου επενδεδυμένα με ειδική αγώγιμη πάστα για την καθοδική γαλβανική προστασία, ενάντια στη διάβρωση των ράβδων οπλισμού, νέων κατασκευών ή κατασκευών που απαιτούν επισκευή.