Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα ενίσχυσης και οπλισμού του βασικού επιχρίσματος. Εφαρμογή στα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης MAPETHERM® EPS, MAPETHERM® XPS, MAPETHERM® M.WOOL, MAPETHERM® CORK.

Κατηγορία: Ετικέτα: