Σιλικονούχος, έτοιμος προς χρήση, εξαιρετικά υδαταπωθητικός και υδρατμοπερατός σοβάς. Αδρή επιφάνεια.