1-συστατικού, διογκούμενος αφρός χειρός. Η ειδική του σύσταση καθιστά εφικτή την εφαρμογή του σε ευρύ θερμοκρασιακό εύρος, κυμαινόμενο από τους -10 °C έως τους +35 °C, ενώ διατηρεί τελική συνεκτική δομή, λεπτών κυψελίδων.