Έτοιμο Ξηρό Μείγμα για Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Yψηλής Aνθεκτικότητας κατηγορίας Cs 35/45.

Κατηγορία: