ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SINMAST RM ΑΠΟ ΤΗΝ SINTECNO

Το Άρθρο που ακολουθεί αναφέρεται σε Υψηλής ανθεκτικότητας, Έγχρωμες Βαφές Προστασίας ειδικού σχεδιασμού, για αναπτύγματα επιφανειών διαμόρφωσης Κολυμβητικών Δεξαμενών.

Για όσους σχεδιάζουν ή κατασκευάζουν δομές με υψηλές προδιαγραφές και από πλευράς standards, με ιδιαίτερες απαιτήσεις από πλευράς Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού κι επιθυμούν, σε θέματα λεπτομερειών, την εφαρμογή μέγιστου επιπέδου προστασίας αναζητώντας τα πλέον κατάλληλα προϊόντα, μπορούν να ανατρέξουν στις λύσεις που προτείνονται από την εταιρεία SINTECNO.  Διαβάστε παρακάτω ορισμένα στοιχεία για (2) προϊόντα από την γκάμα της Εταιρείας. 

Ποιο το χαρακτηριστικό τους γνώρισμα;
​Ως συστήματα προστασίας, σε τι διαφοροποιούνται μεταξύ τους;

 • Ως κατεύθυνση από πλευράς κριτηρίων και δυνατότητας επιλογής, η αναφορά γίνεται σε (2) εναλλακτικές ή/και συνδυαστικές λύσεις από την γκάμα της SINTECNO. Συγκεκριμένα, στο παρόν Δελτίο Ενημέρωσης γίνεται επιμέρους αναφορά  στα ειδικού σχεδιασμού, προϊόντα έγχρωμων βαφών προστασίας Sinmast RM 22 και Sinmast RM 42. Πρόκειται για δύο λύσεις δοκιμασμένες που αποτελούν έγχρωμα συστήματα που διατίθενται σε απεριόριστες χρωματικές επιλογές (RAL) όμως, ανεξάρτητα μεταξύ τους, με διαφορετική χημική σύνθεση και προφανώς διαφοροποιημένη συμπεριφορά. Το κάθε υλικό ξεχωριστά, διατίθεται ως προϊόν και σύστημα, 2-συστατικών, αποτελούμενο από δύο μέρη,  τη βασική ρητίνη μαζί με τον σκληρυντή της (set Α+Β).
 • Το πρώτο κατά σειρά αναφοράς, το Sinmast RM 22 αποτελεί ένα προϊόν εποξειδικής βάσης, χωρίς διαλύτες. Πρόκειται για μία έγχρωμη βαφή υψηλών στερεών, αδιαπέρατη από υγρά μετά την ωρίμανση. Χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερα υψηλή του στιλπνότητα και τις υψηλές επιδόσεις που από πλευράς καλυπτικότητας, λογίζεται ως σύστημα υψηλής δομής. Μια καθιερωμένη, ανεξίτηλη, εποξειδική βαφή προστασίας, ενδεδειγμένη για εξωτερική και εσωτερική χρήση, με δυνατότητα εφαρμογής ακόμα και σε περιορισμένης έκτασης, κλειστούς χώρους. Ένα προϊόν κανονικής σκλήρυνσης χωρίς συρρικνώσεις, με ιδιαίτερα ανθεκτική, άκαμπτη (σκληρή) συμπεριφορά. Το τελικό αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται για τις υψηλές μηχανικές του αντοχές και την πολύ καλή αντοχή του στις καιρικές συνθήκες, στις κρούσεις και στην απότριψη, στα ήπιων συγκεντρώσεων χημικά και στο θαλασσινό ή στο υφάλμυρο νερό, στις αντηλιακές κρέμες, αντηλιακά έλαια, κλπ. Η κατανάλωση κυμαίνεται περίπου στα ~0,200–0,250 kg/m2 ανά στρώση/  συστήνεται συνήθως σε (2) τουλάχιστον στρώσεις.
 • Απ’ την άλλη, το δεύτερο σύστημα, το Sinmast RM 42 αποτελεί για το συγκεκριμένο αντικείμενο, ένα new-entry προϊόν αλειφατικής προστασίας, ακρυλικής-πολυουρεθανικής βάσης που, όπως και το προηγούμενο, ωριμάζει εξίσου κι αυτό στη μάζα του. Πρόκειται για μία έγχρωμη, μεσαίου πάχους, σκληρή, ελαστική βαφή, με στιλπνή εμφάνιση, αδιαπέρατη από υγρά μετά την ωρίμανση. Χαρακτηρίζεται για την εξαίρετα υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, στις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, στις κρούσεις και στην τριβή, στα ήπιων συγκεντρώσεων χημικά και στο θαλασσινό ή στο υφάλμυρο νερό, στις αντηλιακές κρέμες, αντηλιακά έλαια, κλπ. Η κατανάλωση κυμαίνεται περίπου στα ~0,130–0,150 kg/m2 ανά στρώση/ συστήνεται συνήθως σε (2) τουλάχιστον στρώσεις.
 • Τα (2) συστήματα αποτελούν ιδανικές λύσεις, κατάλληλες για την επικάλυψη/ προστασία, αναπτυγμάτων επιφανειών σε τοίχους – δάπεδα ανοικτών ή κλειστών κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) αλλά και δεξαμενών νερού πυρόσβεσης.
 • Διακρίνονται για τις καλές τους αντοχές σε ουδέτερα καθαριστικά (απορρυπαντικά), πυκνά διαλύματα αλκαλίων, αραιά διαλύματα οξέων, σε ήπιες σχετικά συγκεντρώσεις.
 • Μετά την σκλήρυνση και ωρίμανση, αποδίδουν μια κλειστόπορη, αδιάβροχη επιφάνεια, χωρίς απορροφητικότητα, αποτελώντας σύστημα που προσφέρει ευκολία καθαρισμού.

Ποια τα Πεδία εφαρμογής των έγχρωμων αυτών Συστημάτων Προστασίας;

 • Τα (2) αυτά συστήματα αποτελούν ιδανικές λύσεις, κατάλληλες για την επικάλυψη/ προστασία, αναπτυγμάτων επιφανειών σε τοίχους – δάπεδα ανοικτών ή κλειστών κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες κλασικές ή Ολυμπιακών διαστάσεων).
 • Ομοίως, δύναται να αποτελέσουν λύσεις αντιμετώπισης για την προστασία επιφανειών:  δεξαμενών νερού για χρήση πυρόσβεσης, κλειστού ή ανοικτού τύπου, υδρο-πάρκων με δραστηριότητες αναψυχής, σιντριβανιών, μεσαίου μεγέθους τεχνητών λιμνών κλπ.

Άλλο Πεδίο χρήσης:

 • Το εποξειδικό σύστημα Sinmast RM 22 και μόνον αυτό, αποτελεί προϊόν κατάλληλο επίσης για την εσωτερική προστασία δεξαμενών σε εφαρμογές ποσίμου μιας και αφού, ακολουθείται από σχετική Πιστοποίηση ως προς την καταλληλότητά του αποδεδειγμένα, για την άμεση επαφή με νερό για πόσιμη χρήση καθώς επίσης για την επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων και ποτών.
 • Η έγχρωμη βαφή Sinmast RM 22 είναι κατάλληλη επίσης ως σύστημα προστασίας για την εσωτερική επικάλυψη αναπτυγμάτων δεξαμενών, πρότυπων μονάδων ιχθυοτροφείων και γενικώς συγκέντρωσης/ φύλαξης υδρόβιων οργανισμών (ιχθύων ή θηλαστικών).
 • Τέλος, συγκριτικά, το σύστημα βαφής Sinmast RM 42 λόγω της ανθεκτικότητας που παρουσιάζει στην έκθεση σε ψηλές σχετικά θερμοκρασίες, έχει πολλάκις χρησιμοποιηθεί και δοκιμαστεί επιτυχώς, ως σύστημα προστασίας σε αίθουσες ή ανοικτές επιφάνειες Spa, σε εφαρμογές συνθηκών Jacuzzi (δεξαμενών υδρομασάζ). 

Άλλες λεπτομέρειες για τα (2) Συστήματα εφαρμογής;

Πρόκειται για δύο λύσεις δοκιμασμένες που αποτελούν έγχρωμα συστήματα που διατίθενται σε απεριόριστες χρωματικές επιλογές (Διεθνής παλέτα χρωματικών επιλογών/ εγκεκριμένες αποχρώσεις RAL).

Βάσει των προδιαγραφών, μεμονωμένα, όποιου εκ των (2) υλικών έγχρωμης βαφής προστασίας (Sinmast RM 22 και Sinmast RM 42), πριν την εφαρμογή του συστήματος, σε επιφάνειες σκυροδέματος, προηγείται αστάρωμα του υποστρώματος, με

 1. 2-συστατικών, στρώση primer, εποξειδικής ρητίνης χωρίς διαλύτες,  Sinmast S2 (με κατανάλωση ~0,200–0,300 kg/m2, σύμφωνα πάντοτε με το βαθμό απορροφητικότητας του υποστρώματος) αναλόγως της χρονικής περιόδου του έτους, εντός 12–24 ωρών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η τελική επίστρωση της βαφής με το Sinmast RM 22 ή το Sinmast RM 42. Εναλλακτικά:
 2. 2-συστατικών, στρώση primer, εποξειδικής ρητίνης υδατικής βάσης, Sinmast S2 WB (με κατανάλωση ~0,150–0,200 kg/m2 και αναλόγως της χρονικής περιόδου του έτους, εντός min. >5 ωρών / max. <24 ωρών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η τελική επίστρωση της βαφής με το Sinmast RM 22 ή το Sinmast RM 42.
Είναι εύχρηστα, απαιτείται εξειδίκευση, ποιοι οι τρόποι εφαρμογής;
Sinmast RM 22 και Sinmast RM 42:
Πρόκειται για (2) προϊόντα, διαφορετικής σύνθεσης που ως συστήματα, είναι μεν εύκολα σχετικά στην εφαρμογή όμως, απαιτείται και για τα δύο σχετική εξειδίκευση. Αυτό διότι, εκτός του ότι ένα συνεργείο με σχετική εμπειρία μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη του, οικονομία κλίμακας και αρτιότητα από πλευράς ποιότητας εφαρμογής, έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει τους  μηχανισμούς «χημικής» σύνδεσης κατά τη διάρκεια της επαλληλίας των αναπτυγμάτων των στρώσεων, με τον τρόπο που λειτουργούν οι συγκεκριμένοι τύποι Προϊόντων. Από την άλλη, η έλλειψη εμπειρίας, η μη εξασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών για την εφαρμογή ενδεχομένως, η πιθανή ανεπάρκεια ανάδευσης και μη τήρηση των απαιτούμενων – ενδεδειγμένων χρόνων αναμονής, μπορεί να οδηγήσουν έναν ιδιώτη σε πιθανή «διαστρωμάτωση», φαινόμενα αστοχίας δηλαδή μεταξύ των στρώσεων (delamination effect). Ανεξάρτητα όμως με τα παραπάνω, η εφαρμογή όποιου εκ των (2) υλικών μπορεί να πραγματοποιηθεί με:
 • α) κοντότριχο ρολό ή
 • β) πιστόλι, με αντλία ανάερου ψεκασμού
Σημείωση: Σε περίπτωση εφαρμογής του προϊόντος Sinmast RM 22 με πιστόλι, δηλαδή με μηχάνημα αντλίας ανάερου ψεκασμού (airless spray equipment), το προϊόν ανάλογα με τις επικρατούσες στο έργο συνθήκες, δύναται να αραιωθεί με δικό του, απόλυτα συμβατό τύπο διαλύτη Thinner RM 22, σε ποσοστό μεταξύ 3% με 7%.
Αντίστοιχα, σε περίπτωση εφαρμογής του προϊόντος Sinmast RM 42 με πιστόλι, με μηχάνημα αντλίας δηλαδή ανάερου ψεκασμού (airless spray equipment), το προϊόν ανάλογα με τις επικρατούσες στο έργο συνθήκες, εξίσου, δύναται να αραιωθεί ελαφρώς με δικό του, απόλυτα συμβατό τύπο διαλύτη Thinner RM 42.
 
Τι θα πρέπει να προσέξει κανείς πριν ή κατά τη διάρκεια της εφαρμογής;
Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα «σημεία κλειδιά» τα οποία θα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής:
Πριν την εφαρμογή:
 • Για κάθε ένα από τα (2) αυτά προϊόντα, το Sinmast RM 22 και το  Sinmast RM 42 που αποτελούν λύσεις προστασίας, η κάθε συσκευασία (σετ) αποτελείται από δύο συστατικά (Α+Β), τα οποία διατίθενται σε προκαθορισμένη αναλογία. Σε γενικές γραμμές, όπως έχει αναφερθεί και σε άλλα πρόσφατα Άρθρα, τα προϊόντα που διατίθενται σε συσκευασίες σε ζεύγος δοχείων, πριν την ανάμιξη της Ρητίνης (μέρος Α) με τον Σκληρυντή (μέρος Β), κρίνεται σκόπιμη η ανάμιξη αρχικά κάθε συστατικού ξεχωριστά στο αντίστοιχο δοχείο του, σε συνέχεια τα δύο μέρη μεταξύ τους. Επίσης, πρέπει να τηρείται σχολαστικά η αναλογία των 2-συστατικών που αναγράφεται στις ετικέτες των δοχείων.
 • Να αποφεύγεται η ανάμιξη, πόσο μάλλον η έκθεση των δοχείων παρατεταμένα στον ήλιο, με σκοπό να διατηρείται  σε ικανοποιητικό βαθμό, επαρκής χρόνος εργασιμότητας, ειδικότερα για το προϊόν εποξειδικής βάσης (Sinmast RM 22). Η φύλαξη των δοχείων και η ανάμιξη των δύο συστατικών, συστήνεται να γίνεται πάντοτε υπό σκιά. Σε συνθήκες ιδιαίτερα έντονης ηλιοφάνειας, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο αποφύγετε την μεταφορά των δοχείων υλικού που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε άμεσα, για μεγάλη απόσταση χρονικά.
 • Αποφύγετε την ανάμιξη σε υψηλές στροφές ή  για παρατεταμένο διάστημα (ή και τον συνδυασμό των δύο αυτών πιθανοτήτων), ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση δημιουργίας  αερακτικότητας στο μίγμα.
 • Ως επιφάνεια κάλυψης, το υπόστρωμα να είναι υγιές, στεγνό και σταθερό, απαλλαγμένο από αποσαθρώσεις, σκόνες, ρύπους, εξανθήματα – αλατώσεις, φαινόμενα απόπλυσης/ ασβεστούχες ενώσεις (CaO), βρύα και λειχήνες (σε περιπτώσεις συντήρησης) καθώς επίσης, ελαιώδους σύστασης, λιπαρές ουσίες τέτοιες όπως λάδια, λίπη, γράσα, ορυκτέλαια κλπ.). 
Κατά την εφαρμογή:
 • Αποφύγετε την εφαρμογή κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων, έντονων φαινομένων υγροποίησης ή κάτω από  πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
 • Sinmast RM 22: Σε γενικές γραμμές, για προϊόντα εποξειδικής βάσης χαρακτηρισμένα ως παντός καιρού, η θερμοκρασία υποστρώματος και περιβάλλοντος να κυμαίνονται μεταξύ +8 oC με +30 oC. Βέλτιστες συνθήκες εφαρμογής, αυτές που κυμαίνονται εντός εύρους θερμοκρασίας +15 oC με +25 oC, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή εργασιμότητα (ενδεικτικά, περίπου 45–50 λεπτά, στους +23 oC),  σε συνδυασμό με την επίτευξη ιδανικών χρόνων ωρίμανσης και σκλήρυνσης.
 • Sinmast RM 42: Για το δε προϊόν πολυουρεθανικής βάσης, η θερμοκρασία υποστρώματος και περιβάλλοντος συστήνεται όπως κυμαίνονται μεταξύ +5 oC με +35 oC.  Αν και λόγω σύνθεσης, το προϊόν εξασφαλίζει υψηλούς χρόνους εργασιμότητας, οι βέλτιστες συνθήκες εφαρμογής, είναι αυτές που κυμαίνονται εντός εύρους θερμοκρασίας +15 oC με +30 oC.
 • Ως έγχρωμη επίστρωση, πολυουρεθανικής βάσης και στρώση σφράγισης (sealer coating, με φιλοσοφία ως σύστημα πάνω σε σύστημα), το προϊόν Sinmast RM 42, δύναται να αποτελέσει τελική στρώση, εφαρμοσμένη πάντοτε εντός των χρόνων ενέργειας της ρητίνης επάνω σε νέα στρώση συστήματος Sinmast RM 22. Δηλαδή, εύκαμπτο σύστημα επάνω σε άκαμπτη στρώση, ιδιαίτερη προσοχή όμως … ποτέ το ανάποδο.
 • Η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας να είναι < 75% (ιδανικές συνθήκες Σ.Υ. ≤ 60%). Επίσης, η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, να είναι τουλάχιστον 3 οC πάνω από το σημείο υγροποίησης (dew-point).
 • Sinmast RM 22 και Sinmast RM 42:  Έκθεση σε πλήρη χρήση, όσον αφορά πάντοτε το χρόνο αναμονής για την πλήρωση της δεξαμενής με νερό: Μετά από (7) ημέρες (ενδεικτικά, στους +30 oC)/ Μετά από (12) ημέρες (ενδεικτικά, στους +10 oC).
 • Για όποιο εκ των (2) συστημάτων, κατά τη φάση ωρίμανσης, προστατέψτε το προϊόν από την πρόσκαιρη έκθεση στη βροχή, τουλάχιστον για τις πρώτες ώρες μετά το πέρας τις εφαρμογής.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *