Πολυουρεθανική αλειφατική βαφή με διαλύτες,  κατάλληλη για δάπεδα σε εξωτερικούς χώρους.

Κατηγορία: