Αναστολέας διάβρωσης οπλισμού σκυροδέματος 3ης γενιάς αέριας φάσης τριών σταδίων σε κάψουλα των 10ml. Χρησιμοποιείται τόσο σε περιπτώσεις προστασίας νέου οπλισμού όσο και σε περιπτώσεις ενεργής διάβρωσης. Δεν χρειάζετε καθαίρεση επιχρισμάτων.