Οι θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps FABRIC είναι σκληρές και αδιάβροχες με πλανιαρισμένες επιφάνειες στις δύο όψεις και παράγονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 13164 και ΕΝ 13172.