Εξηλασμένη πολυστερίνη, υψηλής απόδοσης, με λ έως 0,033 W/mK για χρήση σε εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας, με διαμόρφωση πατούρας.