Εξηλασμένη πολυστερίνη, υψηλής απόδοσης, με λ έως 0,030 W/mK για χρήση στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Kelyfos, με διαμόρφωση πατούρας.