Εξηλασμένη πολυστερίνη, υψηλής απόδοσης, με λ έως 0,030 W/mK για χρήση σε εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας, χωρίς διαμόρφωση πατούρας.