Εξηλασμένη πολυστερίνη, υψηλής απόδοσης, με λ έως 0,031 W/mK για θερμομόνωση δαπέδων υψηλών αντοχών (700 kPa)