Οι θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps MAESTRO είναι σκληρές και αδιάβροχες με λεία επιφάνεια στις δύο όψεις και παράγονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 13164 και ΕΝ 13172.