ο προϊόν FIBRANxps PI είναι ένα σύνθετο προϊόν που αποτελείται από πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps ETICS BT με αυλακώσεις ανά 40 mm και ανθυγρή γυψοσανίδα 12,5mm.