Το προϊόν FIBRANxps INCLINE είναι σκληρή και αδιάβροχη θερμομονωτική πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης με κεκλιμένη τη μια επιφάνεια, με κλίση από 0,5% έως 3%.