Το MARITRANS® είναι μία διαφανής, σκληρή – ελαστική αλειφατική στεγανωτική μεμβράνη, υψηλής συγκέντρωσης στερεών και ενός συστατικού