Το Sika® Reemat Premium είναι οπλισμός υαλοπιλήματος για τα συστήματα υγρών μεμβρανών Sikalastic®.