N-THERMON

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
N-Thermon® 6mm 9mm
Εξοικονόμηση ενέργειας* 17,7% 28,3%
Πυκνότητα (EN ISO 845) 33kg/m3 35kg/m3
Συντελεστής θερμικής αγωγι-
μότητας (λ) (DIN 52612)
0,0306W/mK 0,0307W/mK
Συντελεστής θερμικής αντί-
στασης (R ή 1/Λ) ή αντοχή
θερμοπερατότητας
0,1961m2k/W 0,293m2k/W
Συντελεστής θερμικής
διείσδυσης (b)
2,4kJ/m2h0,5K 2,4kJ/m2h0,5K
Απορρόφηση νερού
(DIN 53434)
<0,1% κ.ό. <0,1% κ.ό.
 Συντελεστής αντίστασης στη
διαπερατότητα υδρατμών (μ)
(DIN 52615)
450 300
Ισοδύναμο στη διάχυση υδρα-
τμών πάχος στρώματος αέρα
(Sd) (DIN 52615)
2,7m 2,7m
Διαστάσεις Πλάκας 1,25 x 0,80m 1,25 x 0,80m

* Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ιδιότητες – Πλεονεκτήματα

 • Μειώνει τις θερμικές απώλειες και τα έξοδα θέρμανσης και κλιματισμού
 • Ελάχιστο συνολικό πάχος (μεταξύ 9 και 12mm), χωρίς δέσμευση χώρου
 • Προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας έως 28,3%* με μηδενικές εκπομπές πτητικών (VOC)
 • Παρεμποδίζει τη δημιουργία υγρασίας και την ανάπτυξη των μυκητών της μούχλας
 • Παρέχει ταχύτερη θέρμανση κρύων χώρων
 • Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση χωρίς γκρεμίσματα και γραφειοκρατικές διαδικασίες
 • Υψηλή αντοχή σε κρούση, λόγω του ειδικά σχεδιασμένου ρητινούχου σοβά Deplast®
 • Εξαιρετικά χαμηλή απορρόφηση υγρασίας, χάρη στην πυκνότητα και στην κλειστή δομή κυψελών των πλακών N-Thermon®, που διατηρούν τις θερμομονωτικές τους ιδιότητες
 • Πιστοποιημένο ως σύστημα N-Thermon® 6mm – Deplast® όσον αφορά την αντίδραση σε φωτιά (Κατάταξη Bs1d0 κατά EN 13501-1)
 1. N-Thermon® Glue: Eιδικά μελετημένη κόλλα για την τοποθέτηση των πλακών
 2. N-Thermon®: Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 6mm ή 9mm
 3. N-Thermon® Primer: Ισχυρό συνδετικό αστάρι με χαλαζιακή άμμο
 4. Deplast®: Υψηλής αντοχής λευκός ρητινούχος πυράντοχος σοβάς
 5. N-Thermon® Mesh 90gr: Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα βάρους 90gr/m2
 6. Deplast®: Υψηλής αντοχής λευκός ρητινούχος πυράντοχος σοβάς
 7. Neotherm® AC: Ειδική αντισυμπυκνωτική βαφή (προαιρετικά)

ΔΕΙΤΕ VIDEO ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

N-Thermon® – Υλικά συστήματος

N-Thermon® Glue

Eιδικά μελετημένη κόλλα κατάλληλη για την τοποθέτηση των πλακών N-Thermon®. Επιβραδύνει την ανάπτυξη της μούχλας, ακόμα και σε συνθήκες
υψηλής υγρασίας.
Kατανάλωση: 500-700gr/m2
Συσκευασία: 15kg, 5kg και 1kg σε πλαστικά δοχεία.

Αναλυτικά

N-Thermon® Primer

Ισχυρό συνδετικό αστάρι με χαλαζιακή άμμο. Λειτουργεί ως γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ της πλάκας N-Thermon® και του σοβά Deplast®.
Kατανάλωση: 330-400gr/m2
Συσκευασία: 15kg, 5kg και 1kg σε πλαστικά δοχεία

Αναλυτικά

Deplast®

Ειδικά σχεδιασμένος ρητινούχος πυράντοχος (κλάσης Α1) λευκός σοβάς, υψηλής ελαστικότητας, για την προστασία των πλακών N-Thermon®.
Πιστοποιημένο υλικό με CE κατά EN 998-1.
Kατανάλωση: 1,5kg/m2 ανά mm πάχους
Συσκευασία: 25kg σε σακιά

Αναλυτικά

Ν-Τhermon® Mesh 90gr

Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα βάρους 90gr/m2 με μάτι 4x5mm, για ενίσχυση του σοβά
Deplast®.
Συσκευασία: 50m x 1m σε ρολά

Αναλυτικά

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΦΗ

Νeotherm® AC

Αντισυμπυκνωτική βαφή υψηλής καλυπτικότητας και χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας σε σχέση με συμβατικές βαφές. Εφαρμόζεται ως τελική βαφή του συστήματος Ν-Τhermon® συμβάλλοντας περαιτέρω στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Απόδοση: 6-8m2/L σε μία στρώση
Συσκευασία: 10L, 3L και 1L σε πλαστικά δοχεία

Αναλυτικά

ΥΛΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Gavatex® V2-180-A5

Πλεκτό υαλοϋφασμα βάρους 120gr/m2 σε σχήμα λεπτών ματιών για επικάλυψη του N-Thermon® σε τοίχους αντί του Deplast®. Προσφέρει διακόσμηση και ταχύτητα στην εφαρμογή με απουσία σκόνης.

Οδηγίες εφαρμογής

Εφαρμογή κόλλας N-Thermon® Glue
Αφού καθαριστεί η τυχόν μαυρισμένη επιφάνεια και εξαλειφθούν πιθανές ανωμαλίες, απλώνεται η κόλλα N-Thermon® Glue ομοιόμορφα στην επιφάνεια με οδοντωτή σπάτουλα σε μικρό πάχος.

Τοποθέτηση πλάκας N-Thermon®
Η θερμομονωτική πλάκα N-Thermon® τοποθετείται στην υγρή κόλλα N-Thermon® Glue με πίεση προς τον τοίχο με την βοήθεια κάποιου ρολού πίεσης. Ο αέρας βγαίνει πιέζοντας προς τις πλευρές. Οι πλάκες πρέπει να έχουν κοπεί έτσι ώστε να ταιριάζουν στο ύψος του τοίχου. Οι πλάκες προσαρμόζονται πάντα με δύο τρόπους: είτε η μία δίπλα στην άλλη με χτύπημα χωρίς να αφήνονται κενά, είτε με υπερκάλυψη, δηλαδή με διπλό κόψιμο και απομάκρυνση των λωρίδων. Οι ενώσεις των πλακών, αν χρειάζεται, λειαίνονται με ψιλό γυαλόχαρτο και στοκάρονται χρησιμοποιώντας την κόλλα N-Thermon® Glue. Η κόλλα αποκτά τις πλήρεις αντοχές της 24 ώρες μετά την εφαρμογή.

Eφαρμογή χαλαζιακού ασταριού N-Thermon® Primer
Ακολουθεί το αστάρωμα της επιφάνειας της πλάκας N-Thermon® με το χαλαζιακό αστάρι N-Thermon® Primer, ώστε να δημιουργηθεί ικανή γέφυρα πρόσφυσης. Η εφαρμογή του ασταριού πραγματοποιείται σε μία στρώση με ρολό και με μικρή αραίωση με νερό (έως 3%).

Εφαρμογή σοβά Deplast®
Μετά από 24 ώρες, εφαρμόζεται η πρώτη στρώση του σοβά Deplast® με την χρήση οδοντωτής σπάτουλας και ταυτόχρονα εγκιβωτίζεται το αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα N-Thermon® Mesh 90gr (ενσωμάτωση του πλέγματος με ίσια σπάτουλα). Μετά από 12 ώρες, εφαρμόζεται η δεύτερη στρώση του Deplast®. Για το φινίρισμα της επιφάνειας συνιστάται η χρήση σπάτουλας επιχρίσματος αμέσως μόλις το κονίαμα αρχίζει να πήζει.

Tελική επικάλυψη με αντισυμπυκνωτική βαφή Neotherm® AC
Μετά την παρέλευση 24 ωρών η επιφάνεια είναι έτοιμη να στοκαριστεί και να βαφτεί. Συνιστάται η χρήση της καινοτομικής αντισυμπυκνωτικής βαφής Neotherm® AC, αφού πρώτα η επιφάνεια ασταρωθεί με Revinex® αραιωμένο με νερό σε αναλογία Revinex®:νερό – 1:3-4.

N-Thermon® – Εξοικονόμηση ενέργειας

Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας / ποσοστιαία μεταβολή της
μετά την εφαρμογή του N-Thermon® 6mm και 9mm (Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών)
  Α’ Κλιματική Ζώνη Β’ Κλιματική Ζώνη Γ’ Κλιματική Ζώνη Δ’ Κλιματική Ζώνη
  Πρωτογενής
ενέργεια
KWh/m2
% μεταβο-
λή πρω-
τογενούς
ενέργειας
Πρωτογενής
ενέργεια
KWh/m2
% μεταβο-
λή πρω-
τογενούς
ενέργειας
Πρωτογενής
ενέργεια
KWh/m2
% μεταβο-
λή πρω-
τογενούς
ενέργειας
Πρωτογενής
ενέργεια
KWh/m2
% μεταβο-
λή πρω-
τογενούς
ενέργειας
Κτίριο Αναφοράς 213,6   340,4   362,5   572,3  
N-Thermon® 6mm 181,2 -15,2% 292,1 -14,2% 298,2 -17,7% 491,0 -14,2%
N-Thermon® 9mm 160,2 -25,0% 262,9 -22,8% 260,0 -28,3% 447,4 -21,8%

Σε συνδυασμό με τις ψυχρές βαφές Silatex® Reflect & Neoroof® η εξοικονόμηση μπορεί να ανέλθει στο 37,4%

Σχηματική απεικόνιση κλιματικών ζωνών Ελληνικής επικράτειας

N-Thermon® – Ταχεία θέρμανση κρύων χώρων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *