Ειδική κόλλα κατάλληλη για την τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών N-Thermon®  σε οικοδομικές λείες επιφάνειες.