Πολλαπλών χρήσεων, ελαστικό συγκολλητικό και σφραγιστικό αρμών